PEWTRONIC | All the best under one roof... PEWTRONIC | All the best under one roof...
NOVINKY
TÜV ENG CZ

Specifikace technických
podkladů k výrobě


Specifikace technických podkladů k výrobě | PEWTRONIC s.r.o.

Zde by jsme rádi přiblížili povinné technické podklady, které by měl zákazník dodat do výroby spolu s obchodní objednávkou. Větší složitost zákaznických výrobků, stále se zvětšující podíl strojního zpracování a narůstající cena elektronických komponent, nás nyní více nutí i k přísnějšímu přístupu k zákaznické dokumentaci. Vysoká náročnost zavedeného systému ISO 9001:2015 a aplikace standardu  IPC-A610 CZ Revize E-2010 pro posuzování elektronických setav zaručuje zákaznikům jednoznačný výsledek v kvalitě výroby, ale také je zavazuje k poskytnutí kvalitní technické dokumentaci.

Zde je doporučení pro elektronické formáty přijímaných dokumentů, ale doporučujeme si prostudovat celý dokument „Specifikace technických podkladů ELVYR-PEWTRONICsro“ , který má návaznost na obchodní podmínky:

a) Obecné doprovodné texty a návody: Acrobat Reader *.pdf, Microsoft Word *.doc

b) Fotografie a zvláštní konstrukční pokyny: Obrázkové formáty *.jpg, *.tif, *.bmp

c) Rozpisky součástek: upřednostňujeme editovatelné verze ve formátu Microsoft Excel *.xls či prostý text *.txt  Důvodem je možná doplňková kontrola s osazovacími daty přes specilní skript

d) Osazovací data: Microsoft excel *.xls nebo textový soubor *.txt s oddělujícími znaky, které se jinde v datech nevyskytují (např. středník) Data musí obsahovat referenci (např. C1), hodnotu součástky, pouzdro, souřadnice osy X, Y na geometrický střed součástky a rotaci Z. V ideálním případě může vypadat řádek textového souboru s osazovacími daty následovně:   C1;100n;0805;25.425;12.854;180

e) Podklady pro planžetu a výrobu DPS: Gerber data (GERBER RS 274X), Prosíme, nezapomínejte do motivů plošných spojů vkládat naváděcí značky pro výrobní stroje. Předpokládaný materiál DPS je FR4, doporučujeme specifikovat tl. laminátu, měděné fólie a povrchovou úpravu.

f) Strojní / konstrukční výkresy: AutoCad (ProgeCAD) *.dwg

g) Zákazník nám může dodat i úplný soubor projektu vytvořený v programu Eagle *.brd. Z tohoto formátu umíme vygenerovat všechy potřebné údaje – osazovací data, výkresy i gerber data.

            Soubory s daty by měly být uloženy v jednom adresáři, který je ideálně označený názvem výrobku, verzí (indexem změny) a datem této změny. Takto označené adresáře lze akceptovat i v případě změn dokumentací, pokud adresář bude obsahovat vše potřebné viz. článek 3. Dále  doporučujeme adresář komprimovat pomocí kompresního programu do formátu *.rar nebo *.zip Soubor lze i zakódovat a heslo předat jiným informačním kanálem. Takto odeslané data elektronickou poštou, snižuje riziko zneužití důvěrných informací.

            Důležité upozornění: pokud budou v elektronických souborech detekovány škodlivé viry, zákaznik bude vyzván k novému dodání celého souboru podkladů!


Your certified partner acc. to ISO9001:2015, IPC-A-610 soldering standard and wiring harnesses UL subject 764 CSA. The company PEWTRONIC has great experience since 2003.