PEWTRONIC | All the best under one roof... PEWTRONIC | All the best under one roof...
NOVINKY
TÜV ENG CZ

Specifikace technických
podkladů k výrobě


Specifikace technických podkladů k výrobě | PEWTRONIC s.r.o.

Zde by jsme rádi přiblížili povinné technické podklady, které by měl zákazník dodat do výroby spolu s obchodní objednávkou. Větší složitost zákaznických výrobků, stále se zvětšující podíl strojního zpracování a narůstající cena elektronických komponent, nás nyní více nutí i k přísnějšímu přístupu k zákaznické dokumentaci. Vysoká náročnost zavedeného systému ISO 9001:2015 a aplikace standardu  IPC-A610 CZ Revize E-2010 pro posuzování elektronických setav zaručuje zákaznikům jednoznačný výsledek v kvalitě výroby, ale také je zavazuje k poskytnutí kvalitní technické dokumentaci.

Prosíme pozor, od ledna 2020 jsme přešli na plnoformátové čtyřstranně napínané planžety. Formát a rozměry naleznete zde. Formát tzv. „ekonomických“ maloformátových šablon, budeme nadále zajišťovat v provedení tzv. PBT uniprint formátu v souladu s dokumentem níže.

Zde je doporučení pro elektronické formáty přijímaných dokumentů, ale doporučujeme si prostudovat celý dokument Specifikace technických podkladů ELVYR-PEWTRONICsro , který má návaznost na obchodní podmínky:

a) Obecné doprovodné texty a návody: Acrobat Reader *.pdf, Microsoft Word *.doc

b) Fotografie a zvláštní konstrukční pokyny: Obrázkové formáty *.jpg, *.tif, *.bmp

c) Rozpisky součástek: upřednostňujeme editovatelné verze ve formátu Microsoft Excel *.xls či prostý text *.txt  Důvodem je možná doplňková kontrola s osazovacími daty přes speciální skript

d) Osazovací data: Microsoft excel *.xls nebo textový soubor *.txt s oddělujícími znaky, které se jinde v datech nevyskytují (např. středník) Data musí obsahovat referenci (např. C1), hodnotu součástky, pouzdro, souřadnice osy X, Y na geometrický střed součástky a rotaci Z. V ideálním případě může vypadat řádek textového souboru s osazovacími daty následovně:   C1;100n;0805;25.425;12.854;180

e) Podklady pro planžetu a výrobu DPS: Gerber data (GERBER RS 274X), Prosíme, nezapomínejte do motivů plošných spojů vkládat naváděcí značky pro výrobní stroje viz. fotogalerie.

Zde si můžete prohlédnout video snímané kamerou z osazovacího automatu, kde vyhodnocení pozice DPS bylo nastaveno nouzově na hladinové prokovy, protože konstruktér zapomněl vložit naváděcí značky. Tato chyba provází DPS od začátku do konce SMT výrobního procesu. Na videu jsou vidět fluktuace pozic plošek, na které se nanáší pasta a následně součástky.         

Předpokládaný materiál DPS je FR4, doporučujeme specifikovat tl. laminátu, měděné fólie a povrchovou úpravu.

f) Strojní / konstrukční výkresy: AutoCad (ProgeCAD) *.dwg

g) Zákazník nám může dodat i úplný soubor projektu vytvořený v programu Eagle *.brd. Z tohoto formátu umíme vygenerovat všechy potřebné údaje – osazovací data, výkresy i gerber data.

h) Podklady pro lakování DPS by měly být formou dvou kótovaných výkresů ke straně TOP i BOT s vyznačením povinně překryté části, striktně vynechané (nelakované) části DPS a zóny tolerance, která bude min. 3 mm široká. Takto předané motivy budou zároveň sloužit jako kvalitativní reference pro výstupní kontrolu. Spokojíme se i s ručním zákresem ve fotografii či textovým popisem u jednoduchých DPS jako např. „Přelakovat celou stranu BOT s vynecháním kotrolních bodů M1 až M4“. Samozřejmě popis a indexace musí odpovídat poskytnutému výkresu DPS. Prosím, při plánování lakovaných zón berte i v úvahu, že lak po nanesení je stále v tekutém stavu a má tendenci se slévat vlivem povrchových jevů do jednoho celku viz. zóna tolerance. Umíme toto potlačit, ale za cenu pomocných strojních operací.

            Soubory s daty by měly být uloženy v jednom adresáři, který je ideálně označený názvem výrobku, verzí (indexem změny) a datem této změny. Takto označené adresáře lze akceptovat i v případě změn dokumentací, pokud adresář bude obsahovat vše potřebné viz. článek 3. Dále  doporučujeme adresář komprimovat pomocí kompresního programu do formátu *.rar nebo *.zip Soubor lze i zakódovat a heslo předat jiným informačním kanálem. Takto odeslaná data elektronickou poštou snižují riziko zneužití.

            Důležité upozornění: pokud budou v elektronických souborech detekovány škodlivé viry, zákaznik bude vyzván k novému dodání celého souboru podkladů!

Poslední aktualizace 18.1.2022

Your certified partner acc. to ISO9001:2015, IPC-A-610 soldering standard and wiring harnesses UL subject 764 CSA. The company PEWTRONIC has great experience since 2003.