Osazování Desek Plošných Spojů | PEWTRONIC s.r.o.

Technologie vývodových součástek THT

Disponujeme zařízeními pro úpravu axiálních a radiálních vývodových součástek, provádíme ruční osazování DPS a strojní pájení vlnou se sprejovou aplikací tavidla. K dispozici máme zařízení s maximální procesní šíří 350 mm a pájecí cínovou slitinou s vyloučením olova a dalších příměsí, které jsou v rozporu se směrnicí ROHS (65/2011/EU) resp. ROHS II (863/2015/EU).

Technologie povrchové montáže SMT

V rámci této technologie můžeme nabídnout poloautomatický sítotisk pasty a lepidla, strojní velmi přesné dispendování pasty i lepidla, čtyři osazovací automaty s možností osazování od velikosti SMD 01005, SMD 0201 a větší. Stroje jsou dále vybaveny přesným kamerovým naváděním integrovaných obvodů s roztečí vývodů pod 0,4 mm tzv. fine pitch vč. pouzder BGA či mikroBGA. Přetavení pasty realizujeme v průběžné peci s plnou konvekcí (reflow) či zásobníkovou pecí pro pájení parách. Výrobní linka je optimalizovaná pro bezolovnatou výrobu. Použití past s příměsí olova je již v současnosti jen na zvláštní vyžádání zákazníka.

Součástí služby je provedení 100 % optické kontroly osazených DPS.

Maximální formát zpracovávaného přířezu DPS je  390 x 305 mm a reálná osazovací kapacita automatů a návazných technologií je nyní přes 70 tis. SMD za běžnou pracovní směnu.

Mytí DPS

Po osazení DPS můžeme provést mytí pájených ploch, které je standardně prováděno v ultrazvukové lázni s využitím organického rozpouštědla, následuje inertní oplach a sušení. Mytí můžeme přizpůsobit vašemu požadavku s využitím isoproplylakoholu, demmineralizované vody, mechanických kartáčů, mytí ve více cyklech atd.

Zavádění programů, nastavení provozních veličin a test funkčnosti

Osazenou elektronickou sestavu vám můžeme naprogramovat zavedením kódu přes vytvořené rozhraní, dále můžeme provést adjustaci pracovních parametrů a provést funkční test, tak aby se k vašim rukám dostalo oživené funkční zařízení. Dovedeme navrhnout jehlové adaptéry a různé mechanické rozhraní pro zajištění odměru doporučených parametrů. Vždy velmi úzce spolupracujeme s vývojovým týmem zákazníka. U složitějších elektronických procesorových sestav je obvyklé zapůjčení měřícího pracoviště zákazníkem.

Montážní práce

Obvykle uzavírají výrobní cyklus a obsahují veškeré práce spojené s montáži mechanických prvků, krytů, konstrukčních částí pomocí šroubů s využitím momentových šroubováků, nýtování, lepení vč. hmot vytvrzených UV světlem atd.

Hermetizace a aplikace zálivkových hmot

Jedná se o vhodnou formu zodolnění elektronických modulů před okolním prostředím. V naší firmě převážně používáme vynikající polyuretanovou dvousložkovou zálivku ISOPUR K760, kterou strojně aplikujeme s velkou objemovou přesností. Zde si mohou zákazníci stáhnout datový list a prohlášení k ROHS a REACH II direktivám: Přejít na webové stránky

Lokální aplikace hmoty může dobře posloužit k maskování signatur elektronických součástek či zvýšení dielektrické pevnosti části obvodů. Kompletní překrytí celé osazené DPS ideálně vložené v montážní krabičce resp. ztracené formě, zajistí rezistivitu vůči průniku vlhkosti, působení chemických látek, mechanickému namáhání a vibracím.

Aplikací zálivky dojde po vytvrzení k nerozebíratelnému spojení elektroniky a hmoty. V případě závady elektronického obvodu či zničení např. přetížením je téměř vyloučena možnost opravy. Z těchto důvodů požadujeme, aby funkční test elektronického zařízení byl proveden před zalitím výhradně našim personálem. Jedině takto můžeme nést odpovědnost za bezchybný výrobek na výstupu procesu.

Někdy se může jevit výhodněji technologie nízkotlakého zástřiku do formy tzv. HotMELT. Takto lze chránit či esteticky uzavřít vaši elektroniku a je to z dalších z možností, kterou vám rádi doporučíme např. pro USB moduly, senzorické obvody atd. Zde najdete více informací: Přejít na webové stránky

Poslední aktualizace 13.1.2020

Your certified partner acc. to ISO9001:2015, IPC-A-610 soldering standard and wiring harnesses UL subject 764 CSA. The company PEWTRONIC has great experience since 2003.