O firmě | PEWTRONIC s.r.o.

Dovolte mi v krátkosti představit firmu PEWTRONIC, která se zabývá výrobními a obchodními službami pro korporátní zákazníky. Naši zákaznici jsou z celého spektra průmyslových odvětví, služeb a státní správy. Hlavní činností jsou služby výroby elektroniky, služby výroby kabelů a velkoobchod s materiály pro telekomunikace a průmysl. Více o jednotlivých činnostech se dozvíte v příslušných sekcích našich webových stránek.

Z historie firmy bych vzpomenul její založení v roce 2003 se zaměřením na služby elektronických výrob a drobného vývoje. V následujících letech se postupně vytvořily další střediska specializovaná na kabelovou výrobu a velkoobchodní činnost. Potřebu většího zázemí firma vyřešila výstavbou vlastního moderního objektu, ve kterém působí od roku 2006. Následuje období rozvoje technologických činností a jejich automatizace. V roce 2008 byl poprvé proveden audit zavedeného systému jakosti dle standardu ISO 9001:2000 autoritou TÜV SÜD München. Tento krok umožnil spolupráci s náročnějšími zákazníky, kteří se zasadili o další významný posun podniku. Obchodní úspěch přinesl další potřebu rozšířit zázemí o kancelářské a školící prostory. Výstavbu administrativní budovy jsme zahájily a převzali do užívání v roce 2012. Další období jsme se soustředili na rozvoj objemu výrob a podporu velkoobchodního prodeje. Od roku 2014 provozujeme e-SHOP s instalačními materiály pro telekomunikace a průmysl s plnou podporou pro zahraniční klientelu. V roce 2017 jsme z důvodu zvýšeného objemu výrob zahájili výstavbu haly, do které jsme v lednu 2018 přesunuli strojní část střediska výroby elektroniky včetně vedení střediska. Rok 2018 pro nás znamená další růst objemu výrob, kterému jsme stavebně přizpůsobili zázemí pro logistiku. Na přelomu roku jsme absolvovali administrativní řízením pro získání certifikátu od společnosti UL pro kompletaci kabelových svazků.

Pro lepší představu uvedeme i pár čísel. Firemní areál má plochu celkem 2000 m2, výrobní a skladové zázemí má 950 m2 podlahových ploch a z toho 350 m2 jsou EPA prostory. Kanceláře, školící místosti a zázemí zaměstnanců jsou na ploše cca 250 m2. Sklad materiálu má kapacitu přes 80 paletových míst, nově dalších 40 paletových míst může pojmout zastřešená část nádvoří. Skladem evidujeme cca 8 tis. druhů kabelových materiálů a elektronických součástek. Střihová procesní kapacita tří kabelových linek přesahuje 3 km kabelu za hodinu a reálná kapacita čtyř automatických osazovacích strojů přesahuje 11 tisíc elektronických součástek osazených na DPS za hodinu. Firma zaměstnává v současnosti 41 zaměstnanců ve stálém pracovním poměru a  5 zaměstnanců v pravidelném brigádnickém poměru. Pozitivní je relativně malá fluktuace pracovní síly i v tomto období průmyslové konjunkce. Firma v posledním účetním roce vykázala hrubé tržby ve výši 35,2 mil. Kč a z toho připadá podíl 33 % zahraničnímu exportu do EU, ale i mimo evropský hospodářský prostor. Míra investic v posledním účetním roce byla  5,7 % k hrubému obratu firmy, a byla nižší než v dvou předešlých účetních rocích.

V následujícím období připravujeme v oblasti kabelových výrob maximální intenzifikaci pracovních činností, obměnu a doplnění strojního vybavení pro dílčí operace. Obchodně bude jednoznačná orientace na projektově orientované zakázky s vyšší přidanou hodnotou. Středisko výroby elektroniky mimo plánované strojní obměny, bude zaměřeno na posílení práce logistiky a také se budou přepracovávat algoritmy pro automatizovaný výpočet cen u služeb osazování DPS. Nasazení upraveného kalkulátoru předpokládáme do konce listopadu. Středisko velkoobchodu svou činnost zaměří na rozvoj e-SHOPu, rozšíření souvisejícího sortimentu a zrychlené vyřizování zakázek.

Věřím, že tyto otevřeně uvedené informace podtrhují v očích našich obchodních partnerů transparentnost celé firmy a posílí ducha vzájemné spolupráce.

Ing.Pavel Pewner, jednatel

Poslední aktualizace 2.října 2019


Your certified partner acc. to ISO9001:2015, IPC-A-610 soldering standard and wiring harnesses UL subject 764 CSA. The company PEWTRONIC has great experience since 2003.